แม่นางเซียวเหล่งนึ่ง https://maynager.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=146 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 25-รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=146 Sat, 05 Jan 2008 4:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=145 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีธนู ผู้ที่เกิดระหว่าง 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=145 Sun, 06 Jan 2008 18:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=144 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=144 Sun, 06 Jan 2008 18:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=143 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีตุลย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=143 Sun, 06 Jan 2008 18:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=142 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีกันย์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 24 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=142 Sun, 06 Jan 2008 18:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=141 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศี สิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=141 Sun, 06 Jan 2008 18:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=140 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีกรกฎ ผู้ที่เกิดระหว่าง 22 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=140 Sun, 06 Jan 2008 18:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=139 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=139 Sun, 06 Jan 2008 18:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=138 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=138 Sun, 06 Jan 2008 18:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=137 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่าง 21 มีนาคม – 20 เมษายน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=137 Sun, 06 Jan 2008 18:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=136 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 21 มีนาคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=136 Sun, 06 Jan 2008 18:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=135 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 23 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=135 Sun, 06 Jan 2008 18:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=134 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกุน - PIG หมูผู้กล้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=134 Mon, 07 Jan 2008 18:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=133 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีจอ - DOG สุนัขผู้ซื่อสัตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=133 Mon, 07 Jan 2008 18:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=132 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีระกา - ROOSTER ไก่แสนกระตือรือร้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=132 Mon, 07 Jan 2008 18:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=131 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีวอก - MONKY ลิงเจ้าสำราญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=131 Mon, 07 Jan 2008 18:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=130 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะแม - GOAT แพะน้อยแสนนุ่มนวล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=130 Mon, 07 Jan 2008 18:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=129 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะเมีย - HORSE อาชาจอมขยัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=129 Mon, 07 Jan 2008 18:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=128 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะเส็ง - SNAKE งูน้อยฝีปากเอก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=128 Mon, 07 Jan 2008 18:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=127 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะโรง - DRAGON มังกรผู้สูงส่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=127 Mon, 07 Jan 2008 18:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=126 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีเถาะ - RABBIT กระต่ายน้อยแสนอ่อนหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=126 Mon, 07 Jan 2008 18:18:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=125 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีขาล - TIGER เสือจอมพลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=125 Mon, 07 Jan 2008 18:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=124 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีฉลู - OX วัวจอมขยัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=124 Mon, 07 Jan 2008 18:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=123 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีชวด - RAT เจ้าหนูผู้ไม่อยู่นิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=07-01-2008&group=27&gblog=123 Mon, 07 Jan 2008 18:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=122 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: ธันวาคม :: ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=122 Sat, 05 Jan 2008 18:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=121 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: พฤศจิกายน :: ความคิดล้านแปดเต็มหัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=121 Sat, 05 Jan 2008 18:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=120 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: ตุลาคม :: รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=120 Sat, 05 Jan 2008 18:16:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=119 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: กันยายน :: สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=119 Sat, 05 Jan 2008 18:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=118 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: สิงหาคม :: ชอบเรื่องตลก มีเสน่ห์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=118 Sat, 05 Jan 2008 18:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=117 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: กรกฎาคม :: อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=117 Sat, 05 Jan 2008 18:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=116 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: มิถุนายน :: คิดการณ์ไกล หัวก้าวหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=116 Sat, 05 Jan 2008 18:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=115 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: พฤษภาคม :: ดื้อดึง ใจแข็ง กล้าแกร่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=115 Sat, 05 Jan 2008 18:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=114 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: เมษายน :: กระตือรือร้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=114 Sat, 05 Jan 2008 18:16:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=113 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: มีนาคม :: มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=113 Sat, 05 Jan 2008 18:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=112 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: กุมภาพันธ์ :: ช่างฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=112 Sat, 05 Jan 2008 18:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=111 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[:: มกราคม :: ทะเยอทะยาน จริงจัง ชอบสั่งสอน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=111 Sat, 05 Jan 2008 18:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=110 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=110 Sun, 20 Jan 2008 18:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=109 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=109 Sun, 20 Jan 2008 18:15:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=108 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=108 Sun, 20 Jan 2008 18:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=107 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันพุธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=107 Sun, 20 Jan 2008 18:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=106 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=106 Sun, 20 Jan 2008 18:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=105 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=105 Sun, 20 Jan 2008 18:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=104 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [หญิง] * - ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=104 Sun, 20 Jan 2008 18:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=103 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=103 Sun, 20 Jan 2008 18:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=102 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันศุกร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=102 Sun, 20 Jan 2008 18:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=101 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=101 Sun, 20 Jan 2008 18:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=100 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันพุธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=100 Sun, 20 Jan 2008 18:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=99 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันอังคาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=99 Sun, 20 Jan 2008 18:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=98 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] *- ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=98 Sun, 20 Jan 2008 18:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=97 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[* ดูดวงตามวันเกิด [ชาย] * - ผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2008&group=27&gblog=97 Sun, 20 Jan 2008 18:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=96 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูนิสัยจากสมองของชาวญี่ปุ่น"อุซะอุซะ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=96 Sun, 06 Jan 2008 18:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=95 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 31]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=95 Wed, 09 Jan 2008 18:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=94 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 30]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=94 Wed, 09 Jan 2008 18:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=93 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 29]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=93 Wed, 09 Jan 2008 18:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=92 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 28]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=92 Wed, 09 Jan 2008 18:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=91 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 27]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=91 Wed, 09 Jan 2008 18:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=90 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 26]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=90 Wed, 09 Jan 2008 18:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=89 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 25]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=89 Wed, 09 Jan 2008 18:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=88 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 24]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=88 Wed, 09 Jan 2008 18:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=87 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 23]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=87 Wed, 09 Jan 2008 18:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=86 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=86 Wed, 09 Jan 2008 18:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=85 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=09-01-2008&group=27&gblog=85 Wed, 09 Jan 2008 18:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=84 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=84 Thu, 10 Jan 2008 18:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=83 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=83 Thu, 10 Jan 2008 18:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=82 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=82 Thu, 10 Jan 2008 18:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=81 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 17]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=81 Thu, 10 Jan 2008 18:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=80 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=80 Thu, 10 Jan 2008 18:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=79 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=79 Thu, 10 Jan 2008 18:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=78 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=78 Thu, 10 Jan 2008 18:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=77 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=77 Thu, 10 Jan 2008 18:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=76 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=76 Thu, 10 Jan 2008 18:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=75 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=75 Thu, 10 Jan 2008 18:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=74 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=74 Thu, 10 Jan 2008 18:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=73 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=73 Thu, 10 Jan 2008 18:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=72 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=72 Thu, 10 Jan 2008 18:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=71 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=71 Thu, 10 Jan 2008 18:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=70 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=70 Thu, 10 Jan 2008 18:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=69 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=69 Thu, 10 Jan 2008 18:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=68 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=68 Thu, 10 Jan 2008 18:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=67 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=67 Thu, 10 Jan 2008 18:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=66 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=66 Thu, 10 Jan 2008 18:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=65 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านที่เกิดวันที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=10-01-2008&group=27&gblog=65 Thu, 10 Jan 2008 18:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=64 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=64 Sun, 06 Jan 2008 18:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=63 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 17 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=63 Sun, 06 Jan 2008 18:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=62 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 31]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=62 Sun, 06 Jan 2008 18:02:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=61 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 30 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=61 Sun, 06 Jan 2008 18:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=60 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 29]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=60 Sun, 06 Jan 2008 18:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=59 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 28]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=59 Sun, 06 Jan 2008 18:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=58 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 27]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=58 Sun, 06 Jan 2008 18:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=57 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 26]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=57 Sun, 06 Jan 2008 18:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=56 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 25]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=56 Sun, 06 Jan 2008 18:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=55 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 24]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=55 Sun, 06 Jan 2008 18:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=54 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 23 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=54 Sun, 06 Jan 2008 18:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=53 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=53 Sun, 06 Jan 2008 18:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=52 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=52 Sun, 06 Jan 2008 18:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=51 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=51 Sun, 06 Jan 2008 18:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=50 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=50 Sun, 06 Jan 2008 18:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=49 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 18 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=49 Sun, 06 Jan 2008 18:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=48 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=48 Sun, 06 Jan 2008 18:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=47 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 14 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=47 Sun, 06 Jan 2008 18:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=46 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=46 Sun, 06 Jan 2008 18:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=45 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 12 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=45 Sun, 06 Jan 2008 17:58:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=44 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=44 Sun, 06 Jan 2008 17:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=43 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=43 Sun, 06 Jan 2008 17:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=42 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=42 Sun, 06 Jan 2008 17:58:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=41 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 26-สุขุม มองไกล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=41 Sat, 05 Jan 2008 17:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=40 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 31-ต้องการกำลังใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=40 Sat, 05 Jan 2008 17:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=39 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 30-ทรราชย์น้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=39 Sat, 05 Jan 2008 17:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=38 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 29-รักใครไม่ผันแปร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=38 Sat, 05 Jan 2008 17:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=37 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 28-เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=37 Sat, 05 Jan 2008 17:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=36 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 27-"ซื่อสัตย์ยุติธรรม" ประจำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=36 Sat, 05 Jan 2008 17:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=35 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 24-มีน้ำใจไมตรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=35 Sat, 05 Jan 2008 17:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=34 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 22-คงเส้นคงวา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=34 Sat, 05 Jan 2008 17:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=33 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 20-อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว...แต่น่ารัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=33 Sat, 05 Jan 2008 17:55:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=32 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 19-เปี่ยมด้วยกำลังภายใน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=32 Sat, 05 Jan 2008 17:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=31 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 18-ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=31 Sat, 05 Jan 2008 17:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=30 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 17-สมบูรณ์แบบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=30 Sat, 05 Jan 2008 17:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=29 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 16-ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=29 Sat, 05 Jan 2008 17:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=28 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 21-นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=28 Sat, 05 Jan 2008 17:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=27 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 14-น่ารักน่าคบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=27 Sat, 05 Jan 2008 17:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=26 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 13-เพื่อนขี้อ้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=26 Sat, 05 Jan 2008 17:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=25 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 23-ตัวเอง คือความมั่นใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=25 Sat, 05 Jan 2008 17:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=24 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 12-คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=24 Sat, 05 Jan 2008 17:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=23 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 11-แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=23 Sat, 05 Jan 2008 17:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=22 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=22 Sun, 06 Jan 2008 17:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=21 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 10-แข็ง...หรือไม่ก็...แกร่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=21 Sat, 05 Jan 2008 17:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=20 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 15-เห็นง่าย-รู้จักยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=20 Sat, 05 Jan 2008 17:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=19 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 9-เจ้าความคิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=19 Sat, 05 Jan 2008 17:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=18 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 8-ทุกอย่างต้องพร้อม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=18 Sat, 05 Jan 2008 17:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=17 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 7-นักเล่าประสบการณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=17 Sat, 05 Jan 2008 17:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=16 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 6-อยู่ได้ด้วยความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=16 Sat, 05 Jan 2008 17:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=15 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 5-นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=15 Sat, 05 Jan 2008 17:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=14 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่าง 22 ธันวาคม ถึง 23 มกราคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=14 Sun, 06 Jan 2008 17:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=13 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 4-จริงใจและมั่นคง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=13 Sat, 05 Jan 2008 17:49:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=12 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 3-ท่านคือ "เพื่อนที่แสนดี"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=12 Sat, 05 Jan 2008 17:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=11 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=11 Sun, 06 Jan 2008 17:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=10 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 2-เพื่อนเป็นคนสำคัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=10 Sat, 05 Jan 2008 17:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=5 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[The secret กฎแห่งการดึงดูด - สังเกตความรู้สึกของตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=5 Tue, 11 Nov 2014 14:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=4 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[Meta Secret - ความลับเหนือโลก - กฎข้อ 2 - กฎแห่งความสั่นสะเทือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=4 Tue, 11 Nov 2014 14:06:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=3 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[The secret กฎแห่งการดึงดูด - พลังความคิด คิดบวกไม่คิดลบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=3 Tue, 11 Nov 2014 7:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=2 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[The secret กฎแห่งการดึงดูด - ให้เลิกมุ่งความสนใจ ในสิ่งที่ไม่ต้องการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=2 Tue, 11 Nov 2014 7:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[The secret กฎแห่งการดึงดูด - หลักการ และ วิธีปฏิบัติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=11-11-2014&group=30&gblog=1 Tue, 11 Nov 2014 7:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=3 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[รายได้เสริมจาก ขวดน้ำเปล่าใส หรือเรียกว่าขวด PET]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=3 Sun, 04 Apr 2010 4:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=2 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาวัสดุจากการนำขยะ recycle ไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-04-2010&group=28&gblog=2 Sun, 04 Apr 2010 4:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-10-2009&group=28&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-10-2009&group=28&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[มาทำ การ์ตูนแทนตัว (แฟน) กันดีกว่า หุหุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-10-2009&group=28&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-10-2009&group=28&gblog=1 Wed, 21 Oct 2009 4:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=9 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเกิดวันที่ 1-เป็นคนรักเสรี กล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=05-01-2008&group=27&gblog=9 Sat, 05 Jan 2008 17:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=8 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=8 Sun, 06 Jan 2008 17:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=7 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 10 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=7 Sun, 06 Jan 2008 17:44:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=6 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 4 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=6 Sun, 06 Jan 2008 17:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=5 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 3 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=5 Sun, 06 Jan 2008 17:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=4 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=4 Sun, 06 Jan 2008 17:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=3 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลที่เกิดวันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=3 Sun, 06 Jan 2008 17:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=2 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงผู้หญิงกับหมอหยอง ตามวันเกิด (อาทิตย์ - พุธ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=2 Sun, 06 Jan 2008 17:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงผู้หญิงกับหมอหยอง ตามวันเกิด (พฤหัส - เสาร์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=06-01-2008&group=27&gblog=1 Sun, 06 Jan 2008 17:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-10-2014&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-10-2014&group=26&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนำ - หนังสือ Singing For The Stars]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-10-2014&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-10-2014&group=26&gblog=1 Thu, 16 Oct 2014 18:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=2 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 1/60 # Insanity - Fit test]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=2 Sun, 25 Aug 2013 20:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักกับ Insanity - Home Fitness Workout Program ออกกำลังกายได้ง่าย ๆ ที่บ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=25-08-2013&group=25&gblog=1 Sun, 25 Aug 2013 20:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=9 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทธาหรณ์ พายกรอบ ? อบเองถาดแรกในชีวิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=9 Tue, 20 Oct 2009 18:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-01-2010&group=23&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-01-2010&group=23&gblog=8 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[พายไก่ซอสขาว กับ พายสัปปะรด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-01-2010&group=23&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=21-01-2010&group=23&gblog=8 Thu, 21 Jan 2010 18:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=7 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนแต่งหน้าเค้กปอนด์ ก้อนแรกในชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-10-2009&group=23&gblog=7 Tue, 20 Oct 2009 18:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-01-2010&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-01-2010&group=23&gblog=6 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ 2553 :: แต่งหน้าเค้กปีใหม่ ก้อนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-01-2010&group=23&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=04-01-2010&group=23&gblog=6 Mon, 04 Jan 2010 18:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-01-2010&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-01-2010&group=23&gblog=5 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเค้ก 10 ถาด เลี้ยงเด็กกำพร้ากว่า 100 คน พรุ่งนี้ ... 17 มค. 2553]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-01-2010&group=23&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=16-01-2010&group=23&gblog=5 Sat, 16 Jan 2010 18:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=4 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพบรรยากาศการเลี้ยงขนมเค้กน้อง ๆ ที่มูลนิธิเด็ก ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=4 Wed, 20 Jan 2010 18:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=3 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพบรรยากาศการเลี้ยงขนมเค้กน้อง ๆ ที่มูลนิธิเด็ก ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=20-01-2010&group=23&gblog=3 Wed, 20 Jan 2010 18:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=28-10-2009&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=28-10-2009&group=23&gblog=2 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดูกันไหม ? เค้กต้นตำรับ @ TIFA อ.ยิ่งศักดิ์ เค้าสอนอะไรเราบ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=28-10-2009&group=23&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=28-10-2009&group=23&gblog=2 Wed, 28 Oct 2009 21:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=27-10-2009&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=27-10-2009&group=23&gblog=1 https://maynager.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัครเรียน เบเกอรี่ ที่ TIFA อ.ยิ่งศักดิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=27-10-2009&group=23&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=maynager&month=27-10-2009&group=23&gblog=1 Tue, 27 Oct 2009 21:44:18 +0700